Kolesarstvo

Žejna pot

Srednja pot

Medvedje Brdo s cerkvico sv.Katarine naj bi ime dobilo zaradi medvedov, ki so nekoč napadli grofa na potovanju tod skozi.

Žejna dolina pod Medvedjim Brdom je zanimiva predvsem zaradi naravne ohranjenosti in vodotoka za katerega je značilno veliko nihanje vode. Po pomenu najbolj izstopajo ponor Kmetov brezen in močvirni travniki v osrednjem delu. Po doslej znanih podatkih je tu našla svoj bivalni prostor ena izmed naših redkih vrst t.j. kukavičnica, med rastlinami pa naj omenimo še mesojedo rosiko, mastnico in mešinko.

Jamski ponorni sistem v dolini Pikelščice pod Medvedjim Brdom je nastal v pasu dolomitiziranih apnencev z nižanjem erozijske baze potoka, ki se je nekdaj stekal v Žejno dolino. Voda ponika v zahodni poševni rov pod slikovitim naravnim mostom, nato pada v več stopnjah v osrednji del jame. Značilnosti so lepo razvite erozijske oblike, značilni meandri, štirje vhodi v jamo.

30 km
569 m
569 m

Znamenitosti na poti