Logatec skozi čas

Partnerstva za ohranjanje in oživljanje dediščine obrambnega sistema Claustra

Lahka pot za otroke

V okviru projekta Claustra+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma claustra Alpium Iuliarum) smo partnerji projekta in drugi deležniki 31. maja 2019 podpisali Konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi in delovanju partnerstva za ohranjanje in oživljanje obrambnega sistema claustra.

Partnerstvo z izvajanjem različnih aktivnosti spodbuja k ohranitvi in oživljanju dediščine sistema CAI kot celote in pripomore k njeni prepoznavnosti kot enega najpomembnejših spomenikov Slovenije in Hrvaške z izjemnim pomenom v kontekstu celotne svetovne zgodovine. Partnerstvo oziroma konzorcij je prostovoljno, nepridobitno združenje pravnih oseb in ni samostojna pravna oseba. Njegovi glavni cilji in hkrati prednosti so vzpodbujanje, usklajevanje, dolgoročna skrb in podpora pri razvoju ter izvedbi aktivnosti in projektov na področju poznorimskega zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum ter povezovanje in koordinacija deležnikov te izjemne dediščine.

Če se prepoznate v namenih konzorcija, vas vabimo, da se nam pridružite. Natančne informacije o delovanju partnerstva si lahko preberete v Konzorcijski pogodbi v nadaljevanju, spodaj pa najdete tudi Pristopno izjavo.

Konzorcijsko pogodbo so podpisali partnerji projekta Claustra+ Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera.

https://claustra.org/sl/