Si organizator dogodka?Dodaj dogodek na našo spletno stran.

Zgodovina Logatca

Občina Logatec leži v osrčju Notranjske in obsega planote in polja na jugozahodu Ljubljanske kotline. Meji na občine Ajdovščina, Idrija, Postojna, Vrhnika in Žiri.

Pomemben pečat so na Logaškem pustili Rimljani. Današnji Logatec je nastal s spajanjem manjših zaselkov v naselbinsko celoto, ki je ohranila svojevrstno bipolarno zasnovo, vidno še danes.

Najstarejša omemba Logatca v arhivskih virih je iz leta 1265, ko se navaja kot mejno ozemlje med oglejskim patriarhom in teritorijem koroškega vojvode.

Ko je leta 1719 Trst postal svobodno pristanišče in glavno pristanišče avstrijske monarhije, je pomen Logatca še dodatno zrastel: ob cesti skozenj proti morju se je razbohotilo prevozništvo, t. i. furmanstvo. Promet se je s stare rimske ceste preko Hrušice preusmeril preko Planinskega polja in Postojne.

S prihodom južne železnice, ki je leta 1857 dosegla Trst, je prevozništvo začelo usihati.

Po koncu druge svetove vojne je bila v petdesetih letih ustanovljena občina Logatec, začel se je razvoj industrije, predvsem lesnopredelovalne.

Leta 2006 Logatec postane mesto.

Več

Logotipi