Planinsko polje

VESLANJE

Ko priteče reka Unica iz globokih podzemnih rovov, se odpravi na 18 km dolgo pot po Planinskem polju, nato pa na severovzhodni strani spet izgine v podzemlje. Pot Unice po polju je trikrat daljša od dolžine polja, zaradi majhnega strmca pri prečkanju polja je še posebej izrazita vijugavost toka, razpoznavni znak reke pa so številni meandri. Minimalni dotok vode na polje je okrog 1,5 m³/s, srednji 23 m³/s, maksimalni je ocenjen na 100-120 m³/s, ponori pa lahko odvajajo le okrog 60 m³/s. Poplave trajajo do 2 meseca na leto, voda naraste ponekod do 10 m, količina poplavne vode pa je okrog 40 milijonov m³.

Po Unici in poplavljenem Planinskem polju ni dovoljena plovba s pomočjo vseh vrst motornega pogona.

Ob ugodnem vodostaju, predvsem pa kadar je Planinsko polje poplavljeno, je dovoljeno veslanje s kajakom in kanujem. Priporočljiva vstopna točka je pri Grajskem mostu (cesta Planina – Unec).  Izstopno mesto izberite ob eni od utrjenih poljskih poti.

Od 1.maj do 28. novembra je na Unici dovoljen ribolov. Bodite obzirni do ribičev.