Kulturna dediščina

Kapela Matere božje v Leševju v Jakovici

Ko se z vrha Jakovškega griča od cerkve sv. Mihaela spustimo nekaj deset metrov severno, pridemo do Materi božji posvečene cerkvice. V romanskem slogu zgrajena stavba na tlorisu pravokotne ladje z apsido se prvič omenja v popisu kranjskih cerkvenih dragocenosti leta 1526, omenja jo tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689), in sicer kot osmo podružnico vikariata Planina pri Rakeku. Leta 1965 so bile v apsidi delno odkrite furlansko vplivane freske s konca 14. stoletja, vendar je danes viden (in najverjetneje tudi ohranjen) le še fragment bordure. Žal je bil tudi bogato okrašen lesen baročen oltarček v šestdesetih letih minulega stoletja izropan vsega kiparskega okrasa. Ta verjetno najmanjša cerkvica v Sloveniji obiskovalca danes nagovarja predvsem s svojo ljubko arhitekturo, pozidano nad izvirom arteškega studenca, ki po lokalni legendi zdravi oči in vid.