Kulturna dediščina

Podružnična cerkev sv. Luke v Grčarevcu

Pravilno orientirano cerkev v tlorisu od zahoda proti vzhodu sestavljajo kvadraten zvonik, pravokotna ladja in kratek, od ladje malenkost ožji pravokotno zaključen prezbiterij, na južni strani pa je ob stiku ladje in prezbiterija prizidana zakristija. Današnja cerkev (v osnovi iz 16. stoletje) je bila zgrajena leta 1746, o čemer je pričala zdaj zazidana letnica nad vhodom. Lesen stebrni nastavek velikega oltarja baročnih oblik krasijo kipi evangelista Luke z volom ob nogah v tronu ter apostola Jakoba starejšega in sv. Antona Puščavnika ob njem; v atiki je skupina Marijinega kronanja. Slika nazarenskega slikarja Antona Jebačina (1850–1927) iz leta 1903, ki je nekdaj zapirala tron, visi na severni ladijski steni. Ob južni zunanjščini je postavljeno znamenje z lesenim Križanim iz 19. stoletja, ki je sprva stalo v Grapi ob poti na Planinsko polje.