Kulturna dediščina

Podružnična cerkev sv. Mihaela v Jakovici

Proti jugovzhodu obrnjeno cerkev obdaja nizek zid. Zaradi svoje izpostavljene lege na vrhu Jakovškega griča je vidna daleč naokoli in lepo oblikuje veduto vasi. V pisnih virih je prvič posredno omenjena leta 1324, današnja stavba pa je bila na osnovi starejše delno zgrajena leta 1556, konec 17. stoletja in v 18. stoletju pa so sledile prezidave. V tlorisu si od zahoda proti vzhodu sledijo kvadraten zvonik, pravokotna ladja in od nje ožji, vendar enako visok kratek tristrano sklenjen prezbiterij z zakristijo na južni strani. Od starejše opreme je ohranjen zgodnjebaročni kip zavetnika, ki izvira s starejšega velikega oltarja (sedaj na leseni neogotski konzoli, pritrjeni na pilaster severne ladijske stene) ter kipa Marije in sv. Barbare na južnem stranskem oltarju.