Kulturna dediščina

Podružnična cerkev sv. Nikolaja na Hlevnem Vrhu

Pravilno orientirano cerkev na gričku obdaja obzidano pokopališko obzidje, okoli 20 metrov nižje stoji mežnarija. Najstarejša omemba cerkve je v urbarju loškega gospostva iz leta 1501.

V tlorisu si od zahoda proti vzhodu sledijo kvadraten zvonik, pravokotna ladja s porezanimi vogali in tristrano sklenjen prezbiterij s pravokotno zakristijo na južni strani. Ob porez jugozahodnega vogala cerkvene ladje je prislonjen pokopališki križ s kvalitetnim lesenim korpusom iz 19. stoletja.

Leseni stebrni veliki oltar s kipom blagoslavljajočega sv. Miklavža s tremi zlatimi jabolki na knjigi v tronu datira pred sredino 18. stoletja. V kote ob slavoloku diagonalno postavljena lesena marmorirana stranska oltarja sta arhitekturno enako oblikovana in mlajša: v tronu desnega je slika Pokol nedolžnih otrok (1860), pripisana plodovitemu podobarju iz Poljanske doline Štefanu Šubicu. Zakristijska omara je ličen mizarski izdelek iz leta 1899.