Kulturna dediščina

Spominska kapela žrtvam prve in druge svetovne vojne v Rovtah

Materi božji posvečena kapela pri župnijski cerkvi sv. Mihaela je bila zgrajena leta 1944 po načrtu duhovnika in umetnika Jožefa Kapus (1903−1962), ki je iz Leskovice pod Blegošem, kjer je župnikoval, pred nemškim okupatorjem pribežal v Hotedršico (po koncu vojne leta 1945 je zbežal v ZDA (Kansas), kjer je tudi pokopan).

Modernistično zasnovana kapela odprtega tipa je sestavljena iz preddverja, ki sloni na dveh betonskih stebrih s čašastima kapiteloma, in zidanega dela, pokrita je z ravno betonsko streho.

Kapela je bila zgrajena kot spomin v prvi in drugi svetovni vojni padlim in pobitim iz Rovt, Žibrš, s Petkovca, Praprotnega Brda in Medvedjega Brda. Leta 1993 je bilo dodano ime žrtve osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991.