Kulturna dediščina

Spominska kapela žrtvam prve svetovne vojne v Dolnjem Logatcu

Od leta 1922 je ob križišču Cankarjeve ulice in Notranjske ceste stala sv. Jožefu posvečena kapelica zaprtega tipa v spomin na doberdobske žrtve. Notranjščino je poslikal Simon Ogrin z Vrhnike. Kmalu zatem pa je tedanji logaški župan Gabrijel Oblak (1895–1961) sklenil, da se jo preoblikuje v spominsko kapelo v prvi svetovni vojni padlim domačinom. Načrt je pod mentorstvom arhitekta Jožeta Plečnika izdelal županov mlajši brat Ciril († 1928). Kapela v obliki portika s štirimi pari trebušastih stebrov je bila zgrajena leta 1928. Akademski kipar in medaljer Stane Dremelj je leta 1931 naredil še okrogel kamnit relief sv. Boštjana, ki krasi fasadni zatrep. Tik pred vhodom je kamniti pitnik, prav tako izdelan po prvotnem načrtu.