Kulturna dediščina

Vodni zbiralnik Kotla v Grčarevcu

Ko v Grčarevcu z magistralne ceste Ljubljana–Postojna iz vaškega jedra po makadamski poti zavijemo na Planinsko polje, nas po dobrih sto metrih pričaka t. i. Kotla. Gre za vodni zbiralnik v obliki banjasto obokane vkopane stavbe pravokotnega tlorisa, spredaj je korito, dohod je tlakovan. Vaščani so Kotlo zgradili leta 1894 s finančno pomočjo občine Planina pri Rakeku in Cesarskega kraljevega okrajnega glavarstva v Logatcu. Namenjena je bila za napajanja živine in pranje perila. Njej podobno zasnovani vodnjaki so ohranjeni na Rakeku, v Dolnjem Zemonu pri Ilirski Bistrici in še ponekod v Brkinih in v Beli krajini. Leta 2009 je Občina Logatec s pomočjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obnovila vodnjak.