Naravna dediščina

Dolina Pikelca

Pikelca je dolina na nadmorski višini okrog 670 m v hotenjskem podolju z istoimenskim zaselkom pri Medvedjem brdu, približno 16 km severozahodno od Logatca, kjer teče potok Pikeljščica. Potok izvira in ponika v jami Pucovo brezno (tudi Pucov brezen). Podzemno se steka v potok Logaščica, a obenem tudi »na drugo stran« v porečje Idrijce; Hotenjsko podolje je namreč območje, kjer poteka razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem. Ponikalnica Pikeljščica se podzemno, v prek dva kilometra dolgem Pucovem breznu, razcepi na dva tokova, ki se ne združita več in od katerih eden konča v Jadranskem, drugi pa v Črnem morju. Ob vhodu v Pucovo brezno kraljuje tudi naravni most, pod katerim se ob višjem vodostaju oblikuje manjše jezerce.