Naravna dediščina

Jezerc

Visoko barje Jezerc stoji v kraški vrtači ob naselju Prezid, približno 4 km severno od Logatca, na nadmorski višini okrog 490 metrov. Nastalo je pred približno 5000 leti z zaraščanjem plitkega jezera. Jezerc nima opaznega pritoka vodnega vira, napaja se s padavinsko vodo, ki jo na območju tega barja zadržuje nepropustna ilovnata podlaga. Tvori ga šota oz. šotni mah, katerega plast je debela do poldrugi meter, po nekaterih podatkih pa celo 3 metre, pod to plastjo pa se skriva okrog 10 metrov globoka voda. Je edino slovensko plavajoče barje. Obkroženo je z bujno vegetacijo, ki jo sestavljajo številne rastlinske vrste, dostop in ogled pa lajša intepretacijska točka v obliki odprtega lesenega objekta.