Naravna dediščina

Planinsko polje

Planinsko polje je prek 10 km² veliko kraško polje na skrajno južnem robu občine Logatec, ki ga obkrožajo tri logaška naselja: Grčarevec, Jakovica in Laze. Je tudi del naselja Planina, ki sodi v občino Postojna in del Ivanjega  Sela, ki pa že sodi v občino Cerknica. Leži na višini okrog 450 m nad morjem, po njem pa vijuga reka Unica, ki izvira v Planinski jami in je v večini svojega toka tudi mejna reka med omenjenimi tremi občinami. Poleg Unice na polje pritekata še dva vodotoka; iz Malnov priteka Malenščica, iz izvirov pri ruševinah gradu Hošperk pa Škratovka. Posebnost Planinskega polja so redne poplave, do katerih pride večkrat na leto, praviloma spomladi in v jeseni, trajajo pa lahko do 2 meseca. Jugozahodni del polja je zavarovan kot krajinski park.