Naravna dediščina

Unica

Unica je reka ponikalnica, ki nastaja s podzemnim sotočjem rek Pivka in Rak ter privre na površje v Planinski jami. Združitev Pivke in Raka v Unico je največje sotočje podzemnih rek v Evropi. Vijugasti tok Unice po Planinskem polju, okrog 9 km J od Logatca, je dolg okrog 10 km, večkrat na leto poplavi dele ali celotno Planinsko polje, globina vode pa ob poplavah ponekod presega 10 m. Teče po dolomitnih tleh v smeri od juga proti severu in ponika na apnenčastem robu Planinskega polja. V večini ponika v ponore Pod Stenami na severnem robu polja, po približno 10 km dolgih podzemnih poteh pa vode ponovno pridejo na dan v izvirih Ljubljanice. Močno prisotni ribi v reki sta lipan in postrv, zato je Unica priljubljena destinacija za muharjenje.