Naravna dediščina

Vranja jama

Vranja jama z velikim slikovitim vhodom se nahaja na nadmorski višini okrog 490 m na dnu udornice blizu naselja Laze približno 7 km južno od Logatca, le streljaj od severnega roba Planinskega polja. Ob primerni opravi in obutvi je jama dostopna s prostim vstopom. V njenem najnižjem rovu, ki se konča s sifonom, prebivajo ribe pisanci in človeške ribice, voda pa se ob obilnejših praviloma pomladnih in jesenskih padavinah dvigne vse do vhodne dvorane, tako da so človeške ribice občasno vidne tudi v dnevni svetlobi. Pozimi se v njej zaradi mrzlega zraka, ki veje iz njenega fosilnega ponora, imenovanega Mrzla jama, tvori množica ledenih kapnikov. Prek Mrzle jame je Vranja jama neposredno povezana z robom Planinskega polja.