Naravna dediščina

Žejna dolina

Žejna dolina pri Hotedršici je močvirnata dolina, ki se nahaja približno 13 km severozahodno od Logatca. Izjemna raznolikost rastlinskega in živalskega sveta jo kot posebno ohranitveno območje uvršča na seznam Natura 2000. Gre za mokrotno in mestoma kotanjasto razširjeno območje med Hotedršico, Medvedjim Brdom in Rovtarskimi Žibršami na nadmorski višini okrog 575 metrov. Skozi dolino vodi makadamska cesta, ob njej pa se razprostirajo travniki, v jugozahodnem zgornjem in osrednjem delu, kjer se dolina zoži, pa nizko barje s šotnimi mahovi pod vodno gladino. Žejski potok s padavinskimi vodami napaja predvsem zgornji del doline, nižje dele pa v velikih zavojih po travnikih in barju preplavlja okrepljen s stranskimi potoki.

 

Več o Naturi 2000

http://www.natura2000.si/