Naravna dediščina

Zelena dolina

Zelena dolina je gozdnato območje med Hotedršico in Medvedjim brdom, približno 11 km severozahodno od Logatca, ki ga poleg gozda in gozdnih jas, sestavljajo predvsem močvirski travniki. Voda se na dolomitnem območju prek sistema studencev in potočkov zbira v strugi Hotenjke in po glavni dolini teče južno v smeri Hotedršice. V zeleni dolini navdušujejo tako izjemno pestra struktura gozda ter raznovrstnost zeliščnih in travnih vrst, kot neizmerna raznolikost toka vodnih virov; od strmih skalnih bregov, do brzic in številnih prelivov in miniaturnih slapov. Takoj je opazna bogata flora in favna, saj tu med drugim živijo kačji pastirji, raki koščaki in urhi, obenem pa je poleg bližnje Žejne doline, Zelena dolina znana tudi po več vrstah mesojedih rastlin.