Aktivnosti v okolici Logatca

Notranjski regijski park

Ponudba

Odkrijte skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnite zgodbam o njegovih preobrazbah, o tem, kako je to svetovno čudo nastalo in o izjemnosti pokrajine, ki so jo izrisali kraški pojavi.

Opis

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km². Leta 2002 ga je ustanovila Občina Cerknica z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Odlikujejo ga visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave, ponaša se z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo.