Organizatorji aktivnosti

PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC

Ustanovljeno je bilo v avgustu leta 1973 in je do leta 1978 štelo že 320 članov. Kasneje so po okoliških krajih ustanovili svoja društva, tako da je danes članstvo v PD Logatec zgolj iz Logatca in šteje trenutno okoli 180 planincev.

V društvu deluje 8 gorskih vodnikov, markacijski odsek pa ima prav tako 8 članov. Močno je razvita tudi izletniška dejavnost, saj vsako leto organiziramo do 45 izletov za različne kategorije pohodnikov. Trenutno je v društvu en član, ki ima opravljen izpit za gorsko stražo in slednji v okviru dejavnosti društva vsako leto organizira čistilno akcijo po delu Notranjske planinske poti, kakor tudi po Logaški planinski poti.

Planinsko društvo Logatec je ob 200-letnici vzpona na Triglav in 85-letnici Planinske organizacije na Slovenskem naredilo Notranjsko planinsko pot (NPP), ki je dolga kar 260 km in ima 18 kontrolnih točk. Leta 1988 smo izdali še Vodnik po Logaški planinski poti, ki je bil v pomoč mnogim planincem prehoditi to pot, 2006 pa je izšel še Vodnik po Notranjski planinski poti, ki je opremljen tudi z zemljevidom za lažjo orientacijo pri hoji.